torsdag 14 juni 2012

Spaniens dystra framtid

Vi förstår förstås, precis som det står i den här artikeln, att det inte kommer att bli någon snabb lösning på Spaniens ekonomiska problem. Det är illa nu, och det kommer att vara illa i många år framåt. Det är inte bara att bita ihop tills allt är över.
Läget förväntas försämras under de två kommande åren.
Om minst tio år kommer Spanien att vara i "normalläge" igen, tror man.
Men landet kommer inte att vara som tidigare. Välutbildad arbetskraft flyr landet för att söka sig en vettig framtid någon annanstans.
Det kommer inte att flyllas på med så mycket ny välutbildad arbetskraft eftersom avgifterna på universiteten höjs så mycket att långt färre än tidigare har råd att studera. Det kommer också att delas ut färrre stipendier.
Forskningen kommer att avstanna efter de stora neddragningarna på det området.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

ny gadget

ny gadget